Okal chống ẩm
prev
  • Okal chống ẩm
next

Giá tiền: Liên hệ

Đặt hàng

Chi tiết

Mã số: MDF / OKAL

Loại: Tấm MDF, Okal chống nước

Ngoài các loại ván FMC chống ẩm chúng tôi có cung cấp các loại ván Okal chống ẩm lõi xanh và MDF chống ẩm lõi xanh.

1 / Okal chống ẩm khổ:

- Size: 1.220 x 2.440 x 16 mm

- Size: 1.220 x 2.440 x 18 mm

- Size: 1.830 x 2.440 x 18 mm

2 / MDF chống ẩm khổ:

- Size: 1.220 x 2.440 x 16 mm

- Size: 1.830 x 2.440 x 4,5 mm

Có thể cắt 915 x 2.440 mm làm cửa